OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ochrana zákazníka

Bezpečnost a ochrana informací

Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Ochrana obchodníka

Každá z objednávek v našem internetovém obchodu je závazná, Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 sb. a dle našich obchodních podmínek.

Pokud nebude zákazníkem vyzvednuta objednávka zaslaná na dobírku nebo bude objednávka zrušena po objednání zboží z naší strany od dodavatele, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů a škod za odeslání zboží, případnou ztrátu a manipulační poplatek,pokuta, v minimální výši Kč 500,-.

Odesláním svojí závazné objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené a nevyřízené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou předány společnosti zabývající se vymáháním pohledávek.

Všechny informační i ilustrační obrázky na webových stránkách a odkazech www.cbgseeds.cz jsou majetkem společnosti CBGSeeds.cz a bez souhlasu majitele je zakázáno další využití těchto materiálů.

Odpovědnost provozovatele a účely prodeje

Provozovatel internetového obchodu https://www.cbgseeds.cz / se zříká veškeré odpovědnosti a následků způsobených nesprávným použitím zboží prodávaného v tomto internetovém obchodu. Informace a zboží zde poskytované slouží výhradně k osobní potřebě´- sběratelským účelům v případě semen konopí netechnických odrůd nebo studiu a v žádném případě ne k podporování jakékoliv protiprávní činnosti.

Zasláním objednávky zákazník potvrzuje, že je starší 18-ti let a objednané zboží si objednal výhradně jen k výše uvedeným účelům a to výhradně pro svoji osobu. Pokud má provozovatel těchto internetových obchodů podezření, že si daný zákazník objednal zboží na jiné účely než je uvedeno v účelech prodeje nebo v rozporu s výše uvedenými podmínkami a mohlo by dojít k případnému šíření toxikomanie, které je v ČR nezákonné, vyhrazuje si internetový obchod www.cbgseeds.cz  právo zrušení objednávky, plné vrácení peněz a náhrady ztrát.

Storno objednávky

Od odeslání objednávky je objednávka považována za závaznou. Zákazník má však právo na odstoupení od kupní smlouvy (objednávky) do 14 dnů od převzetí zboží. Chce-li tak zákazník učinit, musí vrátit zboží neponičené, v originálním neporušeném obalu a s kompletním obsahem (s návodem, záručním listem a kompletním příslušenstvím).

Reklamační řád

Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., z občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je obvykle dva roky.

Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:

- zboží bylo reklamováno po záruční době

- zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno

- zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze

- zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem

- zásah vyšší moci

- zboží poškodil dopravce

- došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

Upozornění:

Provozovatel tohoto internetového obchodu v žádném případě nikoho nepodněcuje k výrobě jakýkoliv omamných látek, semínka zde prodáváme výhradně pro osobní potřebu - sběratelské účely v případě semen konopí netechnických odrůd a důrazně každému nakupujícímu doporučujeme, aby se před nákupem seznámil se zákony ČR, případně své vlastní země, jde li o cizince. V žádném případě nepřebíráme jakoukoliv odpovědnost za ty co zákony porušují. V internetovém obchodu smí nakupovat pouze osoby starší 18ti let